Çağmet Çağdaş Grup
 
  Ana Sayfa İletişim
Çağmet Çağdaş Enerji


GET-SAVİNG XL-100 Yüksek Performans Isı Transfer Sıvısı

GET-SAVİNG XL-100 Yüksek Performans ısı Transfer Sıvısı, özellikle kapalı devre ısıtma sistemlerinde ısı transfer verimini arıtmak ve sistemi korumak için geliştirilmiş, Avrupa Birliği’nin kimyasallar tüzüğü olan REACH’e uygun kimyasallardan üretilmektedir.

GET-SAVİNG XL-100 sayesinde, ısınma harcamalarınızda % 30’a kadar tasarruf sağlanması mümkündür. Ayrıca, çok soğuk havalarda ısı sisteminin herhangi bir nedenle çalışmaması durumunda, ürün %50 seyreltilip kullanılarak, ısı sisteminin donmalara karşı korunması sağlanır.

Ürünümüzün hammadesini oluşturan GET teknolojisi bu iş için üretilmiş olan ve 2001’den bu yana kullanılan özel bir teknolojidir. Bu teknoloji;

  • Sistemi delinmekten korur.
  • Varsa bağlantı hortumlarının çatlamasını engeller.
  • Isı transfer sıvısının bozunmasını engeller ve ömrünü en az 3-4 kat arttırır.
  • Sudan gelen serbest oksijeni giderir.
  • Isıtma sisteminde bakterilerin oluşmasını engeller.
  • Galvanik korozyonu engeller.
GET-SAVİNG XL-100 yüksek performans ısı transfer sıvısındaki kimyasal maddelerin hiçbiri zehirli, korozif veya zararlı sınıfta değildir. Get-saving XL-100, kullanılan sisteme hiçbir zarar vermediği gibi, ısı transfer sıvısının fonksiyonunu yerine getirmesinde sorunsuz çalışmasını sağlar.

Ürünümüzün yüksek kaynama noktasına sahip olması nedeniyle, buharlaşma kayıpları en aza indirgendiği için sistemin çok daha güvenli çalışmasını sağlar.

GET-SAVİNG XL-100, yüksek ısı kapasitesi ve yüksek kaynama noktası nedeniyle, ısıtma sistemlerindeki ısı transfer işlemini benzer sistemlerden daha yksek oranlarda yerine getirir. Bu nedenle sistemlerinizde yüksek performans sağlarken, ısınma ve bakım maliyetlerine tasarruf sağlanır.

Ürünümüz su bazlı olup, yanıcı madde içermez ve alev alma noktası yoktur.

Ürünümüzün teknik yapısı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yksek Fen Kurulu Başkanlığının açıklamış olduğu teknik ve fiyat listelerindeki 186-10 pozu ve fiyat endeksi gerekliliklerine uygundur.
Çağmet Çağdaş Enerji Çağmet Çağdaş Enerji Çağmet Çağdaş Enerji Çağmet Çağdaş Enerji

2009 © Çağmet Çağdaş A.Ş.